Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

info@email.com
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

Opis projekta

Zaželi – Prevencija institucionalizacije

beautiful-women-working-together-office

Projekt „Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“

Projekt „Zajedno za aktivne zlatne godine, SF.3.4.11.01.0012“ je financiran iz Europskog socijalnog fonda Plus, Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., u iznosu od 742.500,00 EUR sa stopostotnim sufinanciranjem. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kroz projekt bit će pružena mjesečna usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u razdoblju od 33 mjeseca, a pružat će je 15 pružatelja_ica usluge za ukupno 90 korisnika_ica s područja općine Vrbje.

Prethodna provedba projekata kroz Poziv Zaželi omogućila je dubinski uvid u potrebe, te je ustanovljeno kako je ova vrsta socijalne usluge najprihvaćenija od strane korisnika_ica. Nadalje, završna evaluacija projekta „Zajedno za žene II“ pokazala nam je kako su svi korisnici_ice bili iznimno zadovoljni_e, te izrazili_e potrebu za nastavkom sudjelovanja u projektu, što nam je bila primarna motivacija pri izradi ovog projektnog prijedloga.

Ovim ćemo projektom osigurati pomoć i podršku prilagođenu potrebama svakog korisnika_ice, te mogućnost ostanka u vlastitom domu uz poznato okruženje i bliske članove zajednice. Projekt će omogućiti korisnicima_icama aktivno sudjelovanje u životu zajednice i očuvanje svog digniteta.

Projekt donosi različite pozitivne efekte, uključujući unaprjeđenje kvalitete života, očuvanje povezanosti unutar zajednice i smanjenje financijskih izdataka za zdravstvenu zaštitu i druge životne troškove. Nadalje, projekt doprinosi većoj inkluziji korisnika_ica i očuvanju samostalnosti korisnika_ica, te reducira razinu usamljenosti i anksioznosti. Za obitelji korisnika_ica, naročito onih iseljenih u druge krajeve RH ili inozemstvo, predstavlja olakšanje u brizi, dok u široj zajednici doprinosi podizanju svijesti o važnosti socijalne uključenosti i potrebi za raznolikom podrškom osobama starije životne dobi te OSI, što pridonosi jačanju socijalne kohezije.

Projektne aktivnosti doprinose podizanju svijesti za suzbijanje svih oblika diskriminacije, promicanju socijalne uključenosti i smanjenju nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture. Projekt također pridonosi suzbijanju diskriminacije starijih osoba i OSI. Projekt osigurava jednake mogućnosti za sve kroz obuhvaćanje korisnika_ica usluge pomoći u kući neovisno o njihovom spolu, nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti, te tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima. Kroz uključivanje u projektne aktivnosti dodatno će se društveno aktivirati osobe starije životne dobi i osobe s invaliditetom, što je bitno ako se uzme njihov trenutni neravnopravni položaj u ruralnim zajednicama.

Cilj projekta “Zajedno za aktivne zlatne godine“ je povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije starijih osoba i OSI koje žive u nerazvijenim ruralnim područjima osiguravanjem dostupnosti socijalne usluge na području JLS I skupine.

Portrait of a smiling and confident senior good looking business man with hat